Artykuł Dodaj artykuł

UMOWA DEWELOPERSKA - NOWE REGULACJE, NOWE WYZWANIA, NOWE RYZYKA

W związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w sposób bardzo istotny zmieniają się obowiązki profesjonalnych uczestników obrotu nieruchomościami.

25 KWIETNIA 2012 r.  CENTRUM KONFERENCYJNE GOLDEN FLOOR, WARSZAWA

W związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w sposób bardzo istotny zmieniają się obowiązki profesjonalnych uczestników obrotu nieruchomościami.

Cele szkolenia:

1. Nabycie wiedzy o nowych obowiązkach nałożonych na deweloperów w związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2012 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz konsekwencjach cywilnych i karnych grożących za ich niedotrzymanie
2. Nabycie wiedzy o uprawnieniach konsumenckich w związku z umowami zawieranymi w obrocie nieruchomościami nabywanymi na rynku pierwotnym od deweloperów
3. Nabycie wiedzy o prawidłowym kształtowaniu postanowień w umowach zawieranych pomiędzy deweloperami a nabywcami nieruchomości
4. Zarządzanie ryzykiem w ramach korzystania z postanowień, które mogą być uznawana za niedozwolone w obrocie konsumenckim

PROGRAM SZKOLENIA

1.
Obrót nieruchomościami w relacji B2C – podstawowe zagadnienia
2. Konsekwencje uznania postanowienia umowy za niedozwolone
3. Podstawowe założenia nowej ustawy deweloperskiej i jak ona wpływa na proces inwestycyjny
4. Wzorzec umowny
5. Umowa deweloperska
6. Case Study
- Omówienie typowych niedozwolonych klauzul umownych stosowanych w obrocie nieruchomościami na przykładzie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- Praktyczne omówienie formularza stanowiącego prospekt informacyjny

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt:
tel.:
(22) 750 25 93
e-mail: biuro@progressgroup.pl

Podobne artykuły