Artykuł Dodaj artykuł

Firmy z Luksemburga i Cypru coraz częściej kupują polskie nieruchomości

Wydawać by się mogło, że wśród osób prawnych lokujących kapitał na polskim rynku nieruchomości najwięcej będzie przedstawicieli takich krajów jak Niemcy, Francja, czy Wlk. Brytanii. W tym gronie można jednak także spotkać państwa, które na pierwszy rzut oka nie posiadają bliższych związków z Polską.

Wydawać by się mogło, że wśród osób prawnych lokujących kapitał na polskim rynku nieruchomości najwięcej będzie przedstawicieli takich krajów jak Niemcy, Francja, czy Wlk. Brytanii. W tym gronie można jednak także spotkać państwa, które na pierwszy rzut oka nie posiadają bliższych związków z Polską.

Obok takich krajów, jak Francja, czy Holandia, z których wywodzące się firmy nabyły w zeszłym roku w Polsce lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni wynoszącej odpowiednio blisko 180 tys. mkw. oraz ponad 100 tys. mkw., znajduje się Luksemburg. Podmioty zarejestrowane w tym Księstwie znajdują się na trzecim miejscu w zestawieniu, odpowiadając za kupno lokali zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych o niemalże tej samej powierzchni, co ich holenderskie odpowiedniki. Poza tym warto dodać, że w ubiegłym roku stały się one właścicielami ponad 410 ha gruntów, zajmując trzecie miejsce tuż za wspomnianymi już instytucjami holenderskimi i niemieckimi. Podobnie rzecz się ma z podmiotami formalnie wywodzącymi się z Cypru, które plasują się w czołówce pod względem powierzchni nabytych w naszym kraju mieszkań. Wydawać by się mogło, że zarówno Luksemburg, jak i Cypr powinny być daleko w zestawieniu za takimi państwami, jak Wlk. Brytania, Irlandia, Francja, Niemcy czy mniejszym stopniu Hiszpania, gdzie istnieje spora grupa polskich emigrantów i ich potomków. Taka sytuacja nie oznacza jednak, że Polska stała się ziemią obiecaną dla przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, fundacji czy stowarzyszeń z Luksemburga i Cypru. W tym miejscu trzeba podkreślić, że obydwa ostatnie kraje ze względu na przepisy podatkowe stały się miejscem formalnego rejestrowania wielu międzynarodowych firm, których właściciele w rzeczywistości pochodzą z różnych stron świata, w tym także z Polski. Można więc zakładać, że w znacznej większości przypadków są to osoby prawne reprezentujące w rzeczywistości polski kapitał.

Powierzchnia polskich nieruchomości nabytych przez osoby prawne z zagranicy, w latach 2005 – 2010 (mkw.)

Rodzaj nieruchomości 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lokale mieszkalne 7 497 12 081 28 461 35 917 25 166 25 786
Lokale użytkowe 64 791 500 844 294 709 109 914 75 804 435 980
Grunty rolne i leśne 246 383 209 282 324 396
Pozostałe grunty 2 708 4 123 6 337 2 965 2 083 2 298
Źródło: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. na podst. danych www.mswia.gov.pl

W jakim celu zagraniczne osoby prawne kupują polskie nieruchomości? W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że na tą grupę składają się w dużej mierze przedsiębiorstwa, którym niezbędne są nieruchomości do prowadzenia działalności w naszym kraju. Gdy w planach jest otwarcie biura czy salonu sprzedaży trzeba na początku zainwestować w powierzchnie komercyjne. W przypadku budowy zakładu czy magazynu zagraniczni inwestorzy muszą zacząć od kupna gruntu. Poza tym trzeba pamiętać, że międzynarodowe firmy prowadząc działalność w naszym kraju zwłaszcza na początku korzystają z zagranicznej kadry kierowniczej. W związku z tym często decydują się one na zakup mieszkań, z których korzystają pracownicy wyższego szczebla niemieszkający na stałe w Polsce.

Podobne artykuły