Artykuł Dodaj artykuł

Jakich działek poszukiwaliśmy w 2012 roku?

W 2012 r. działki budowlane były tym aktywem, który w większym stopniu oparł się trendowi spadkowemu w zakresie cen niż inne nieruchomości kupowane przez statystycznego Kowalskiego. Podczas gdy na rynku mieszkań i domów działo się wiele, na rynku działek sytuacja pozostawała stabilna. Dział Badań i Analiz firmy Emmerson przeanalizował preferencje osób, które w mijającym roku zgłosiły zamiar zakupu działki budowlanej w jednej z pięciu największych polskich aglomeracji.

W 2012 r. działki budowlane były tym aktywem, który w większym stopniu oparł się trendowi spadkowemu w zakresie cen niż inne nieruchomości kupowane przez statystycznego Kowalskiego. Podczas gdy na rynku mieszkań i domów działo się wiele, na rynku działek sytuacja pozostawała stabilna. Dział Badań i Analiz firmy Emmerson przeanalizował preferencje osób, które w mijającym roku zgłosiły zamiar zakupu działki budowlanej w jednej z pięciu największych polskich aglomeracji.

Zdecydowanie głównymi zainteresowanymi zakupem działki budowlanej w 2012 r. były osoby kupujące grunt na własne potrzeby. Popyt spekulacyjny nadal pozostaje w uśpieniu. W dużej mierze wynika to z faktu, iż panuje powszechne przekonanie, że w obrębie największych polskich aglomeracji (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań) ceny działek budowlanych są już obecnie bardzo wysokie i ich dalszy wzrostowy potencjał jest niewielki.

Jak wynika z analizy preferencji klientów popytowych, głównym przedmiotem zainteresowania w mijającym roku były działki o powierzchni między 10 a 15 arów lub między 20 a 25 arów. Widoczna była dodatnia zależność między odległością od miasta aglomeracyjnego a powierzchnią poszukiwanej działki. Warto zaznaczyć, że na poniższym wykresie zaprezentowano górne granice preferencji w zakresie powierzchni działek. Innymi słowy są to maksymalne wielkości powierzchni rozważane przez poszukujących. Co ciekawe, jak wynika z wykresu, aż 10% z nich w ogóle nie rozważa zakupu działki o powierzchni przekraczającej 5 arów.

Poszukując działki na własne potrzeby z reguły rozważamy grunty położone w odległości do 30 km od największych miast. Odległość od miasta w bezpośredni sposób przekłada się na czas i komfort dojazdu, choć duże znaczenie ma również jakość i typ połączeń komunikacyjnych. Co raz więcej osób stawia na dojazd kolejką podmiejską i w takiej sytuacji kluczowe znaczenie będzie mieć lokalizacja stacji w pobliżu naszej nieruchomości. Wbrew wcześniejszej tezie nieruchomości zlokalizowane w odległości do 30 km od głównego miasta powinny w długim okresie zyskiwać na wartości.

Duże znaczenie dla poszukującego ma obecna infrastruktura, otoczenie oraz obecne uzbrojenie działki. Równie ważne są plany gminy odnośnie inwestycji infrastrukturalnych. Jeżeli na określonym terenie w najbliższych latach planowana jest rozbudowa infrastruktury drogowej lub technicznej, to można się spodziewać wzrostu średnich cen działek w tym rejonie. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że przy sprzedaży takiego gruntu, gmina ma prawo pobrać opłatę adiacencką. Może ona wynieść nawet 50% wzrostu wartości działki, w wyniku zrealizowanych przez samorząd przedsięwzięć. Warto również zorientować się, czy w okolicy nie przepływa strumień oraz jak wygląda kwestia wód gruntowych. Bliskość nawet niewielkiego zbiornika wodnego, oprócz wilgoci może prowadzić w przyszłości do przedostania się wody do piwnicy. Przy wyborze gruntu ważna także jest odległość do najbliższej szkoły, przedszkola, czy przychodni medycznej. Należy także sprawdzić czy sąsiednie działki również dają możliwość budowy domu jednorodzinnego. Dzięki temu nasze sąsiedztwo stanowić będzie pożądana z reguły zabudowa jednorodzinna.

Podobne artykuły