Artykuł Dodaj artykuł

Rynek nieruchomości w Chinach wykazuje wyraźne oznaki przegrzania

NBP w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego spodziewa się dalszego spadku dynamiki wzrostu rynku kredytowego w Polsce.

NBP w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego spodziewa się dalszego spadku dynamiki wzrostu rynku kredytowego w Polsce. To będzie niekorzystnie wpływać na wyniki banków, ale nie będzie stanowić zagrożenia dla stabilności funkcjonowania systemu. NBP nie wyklucza, że w segmencie kredytów dla segmentu niefinansowego (gospodarstwa domowe, firmy i samorządy) może przejściowo dojść do spadku.

To wpływałoby źle na kondycję naszej gospodarki. Także w segmencie kredytów hipotecznych oczekiwany jest spadek tempa wzrostu. Przyczyniać się ma do tego obniżenie się zdolności kredytowej potencjalnych klientów w efekcie zakończenia w styczniu tego roku programu Rodzina na swoim. NBP zwraca też uwagę, że sytuacja makroekonomiczna niekorzystnie będzie oddziaływać na kondycję gospodarstw domowych, a to przekładać się może na wzroście ryzyka kredytowego i w konsekwencji odpisów na złe długi.

Przewidywania NBP zakładają przy tym, że pomimo przyspieszenia tempa wzrostu PKB sytuacja na rynku pracy jeszcze się pogorszy. W raporcie formułowane jest też ostrzeżenie, że wygaszanie programów skupu aktywów spowoduje trwały wzrost rentowności obligacji na rynkach rozwiniętych, a w Polsce w skrajnym przypadku może prowadzić do wyprzedaży papierów przez zagranicznych inwestorów. Towarzyszyłby temu spadek notowań złotego. W sumie więc NBP kreśli niezbyt korzystne perspektywy, ale trzeba mieć też na uwadze, że tego rodzaju raport ma na celu wskazywanie potencjalnych ryzyk, które nie muszą się zmaterializować. Trzeba jednak być przygotowanym na ich wystąpienie i znać skalę wyzwań dla sektora bankowego z nimi związanych.

Rynki nieruchomości

Aż o 24% w skali miesiąca wzrosła w Chinach liczba transakcji na rynku mieszkaniowym. To największy wzrost w tym roku i kolejny dowód na to, że działania tamtejszych władz zmierzające do schłodzenia koniunktury na rynku mieszkaniowym nie przynoszą efektów. Wartość transakcji podsumowano na 624,4 mld juanów, czyli 102 mld USD. W ciągu pierwszych 6 miesięcy sprzedaż zwiększyła się o 46% w porównaniu z tym samym okresem 2012 r. i wyniosła 2,82 bln juanów. W I półroczu sprzedano mieszkania o łącznej powierzchni 460,9 mln m2, co oznaczało wzrost o 30% w ujęciu rocznym. Sprzedaż wszystkich obiektów nieruchomościowych wzrosła o 43%, do 3,34 bln juanów w I półroczu.

Inwestycje w nieruchomości wzrosły natomiast o 17% w ujęciu rocznym w pierwszych 6 miesiącach tego roku. Ich wartość  wyniosła w I półroczu 3,68 bln juanów. Nowe projekty, których budowę rozpoczęto, miały łączną powierzchnię 959 mln m2, co oznaczało wzrost o 3,8% w skali roku.

Podobne artykuły