Artykuł Dodaj artykuł

Rynek biurowy w Katowicach - raport Colliers International

Colliers International, wiodący doradca na rynku nieruchomości komercyjnych, opublikował kolejny z serii raportów na temat sytuacji na rynku biurowym w polskich miastach regionalnych. Tym razem publikacja dotyczy Katowic.

Colliers International, wiodący doradca na rynku nieruchomości komercyjnych, opublikował kolejny z serii raportów na temat sytuacji na rynku biurowym w polskich miastach regionalnych. Tym razem publikacja dotyczy Katowic.

Seria raportów na temat polskiego rynku nieruchomości biurowych przybliża sytuację w miastach regionalnych Polski w pierwszej połowie 2013 roku, z naciskiem na sektor BPO. Katowice są ósmym rynkiem omówionym przez Colliers International i ostatnim w tej serii raportów.

Katowice są stolicą województwa Śląskiego i centrum konurbacji śląskiej, liczącej ponad 2 miliony mieszkańców. Całkowita podaż powierzchni biurowej w pierwszej wyniosła 216 000 m2. W omawianym okresie do użytku oddano dwa projekty: Nowe Katowickie Centrum Biznesu (13 500 m2) oraz Rawa Office (1 500 m2).

W pierwszej połowie roku obserwowaliśmy wzrost aktywności deweloperskiej. W fazę budowy weszły takie inwestycje jak Silesia Business Park oraz kolejne fazy GPP Business Park. W rezultacie na koniec czerwca w budowie znajdowało się około 51 000 m2 powierzchni biurowej.

Aktywność najemców utrzymała się na relatywnie wysokim poziomie 27 500 m2. Należy jednak zaznaczyć, że 44% popytu stanowiła powierzchnia wynajęta na własny użytek właściciela.

Stawki czynszu za najlepszą powierzchnię biurową wahały się między 12 a 14 €/m2/m-c.

Wskaźnik pustostanów wzrósł do poziomu 10,1% (z 8,4% odnotowanego na koniec 2012r.), co przełożyło się na 22 000 m2 wolnej powierzchni. Z uwagi na niewielką planowaną podaż, w drugiej połowie roku współczynnik powierzchni niewynajętej ulegnie obniżeniu.

Ze względu na duży zasób absolwentów uczelni wyższych Katowice wraz z konurbacją są chętnie wybierane przez firmy z sektora BPO, do których należą tak znane firmy jak: ArcelorMittal, Asseco, Capgemini, Deloitte, Price Waterhouse Coopers, Unilever czy UPC.

Podobne artykuły