Artykuł Dodaj artykuł

Świat ECO wolny od elektrosmogu

Nie tylko przez dbałość o kwestie formalne, architektoniczne oraz tworzenie przyjaznego, naturalnego i otwartego na potrzeby mieszkańców otoczenia deweloper ECO-Classic dba o podnoszenie jakości życia w swoich inwestycjach.

Logo Wolne MiastoECO-Classic pierwszym deweloperem w Polsce stosującym technologie redukujące wpływ elektrosmogu.
 
Nie tylko przez dbałość o kwestie formalne, architektoniczne oraz tworzenie przyjaznego, naturalnego i otwartego na potrzeby mieszkańców otoczenia deweloper ECO-Classic dba o podnoszenie jakości życia w swoich inwestycjach. Najnowszą wdrażaną przez dewelopera inicjatywą jest objęcie mieszkańców powstających projektów ochroną przed elektrosmogiem, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań ADR® Technology. Pierwszą inwestycją, w której ECO zastosowała technologie chroniące przed działaniem szkodliwego pola elektrycznego niskich częstotliwości, jest powstające w Gdańsku osiedle Wolne Miasto.
 
Zdrowy klimat do życia dzięki nowoczesnym technologiom
 
W związku z bardzo szybkim rozwojem technologicznym coraz mocniej ludzie narażeni są na szkodliwe oddziaływanie pola elektromagnetycznego.
 
- Świat pędzi do przodu, a my razem z nim. Postępu i rozwoju technologicznego nie da się zatrzymać. Nowoczesny deweloper powinien oferować nie tylko mieszkania najwyższej jakości, przyciągające mnogością dodatkowych funkcjonalności. W dzisiejszych czasach również bardzo ważna jest troska o zdrowie i środowisko naturalne. Należy zatem w miarę możliwości stosować rozwiązania służące maksymalnej poprawie komfortu i jakości życia - mówi Prezes ECO Classic, Wojciech Fabiński.
 
Firma ECO-Classic znana z pionierskich inicjatyw i działań wyprzedzających zdefiniowane potrzeby rynku takich jak: potencjał rynku nieruchomości apartamentowych, rachunek zastrzeżony, program opieki concierge na osiedlach mieszkaniowych, aktywnie zaangażowała się w działania proekologiczne, służące tworzeniu dla mieszkańców swoich osiedli możliwie najbardziej zbliżonego naturalnemu i zdrowego klimatu życia.
 
W ramach troski o dobrze pojęte społeczne korzyści podczas budowy swojej najnowszej inwestycji zdecydowała się na zastosowanie nowatorskich rozwiązań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i komfortu życia jej mieszkańców. ECO-Classic, jako pierwszy deweloper w Polsce zaczęła wykorzystywać innowacyjne w skali światowej technologie redukujące we wnętrzach mieszkań emisję i oddziaływanie elektrosmogu- ADR® Technology. Pierwszą inwestycją, w której ECO-Classic zdecydowała się na użycie preparatów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzenia zewnętrznego, jest powstające w Gdańsku osiedle Wolne Miasto. Wolne Miasto – „mieszkanie z wyobraźnią” - oznacza więc dziś także mieszkanie wolne od szkodliwego dla zdrowia promieniowania elektromagnetycznego.
 
Z gamy produktów ekranujących wchodzących w skład ADR® Technology w inwestycji ECO-Classic zastosowany został ADR® Primer Electro Protect.
 
Preparat ten jest w pełni ekologiczny. Nasączone nim materiały i powierzchnie (ściany, posadzki) zyskują właściwość ekranowania pola elektrycznego niskich częstotliwości, dzięki czemu chronią osoby przebywające w pomieszczeniach przed polem elektrycznym pochodzącym od przewodów znajdujących się w ścianach, gniazdek, od pobliskich sieci energetycznych i innych pól elektrycznych docierających z zewnątrz: zarówno pochodzących z przypadkowych źródeł, np. wyładowania atmosferyczne, jak i emitowanych w sposób zamierzony. To naturalny ekran, wykorzystujący zjawisko wody „zamrożonej” w materiałach porowatych. Ekspertyzy potwierdzają sięgającą 90% skuteczność działania tego impregnatu.
 
Zastosowanie tych rozwiązań będzie więc miało korzystny wpływ na działanie układu odpornościwego, utrzymanie wewnętrznej równowagi i samopoczucie.
 
Technologia ADR® będąca wynalzkiem polskiego naukowca- dr inż. Stanisława Wosińskiego, zyskła już miedzynarodowe uznianie i renomę. W kwietniu 2011 została nagrodzona Złotym Medalem w kategorii „Ochrona Środowiska – Energia” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w Genewie.
 
Nowoczesne mieszkania – już bez elektrosmogu!
 
W oparciu o kryterium komfortu życia mieszkańców powstają wszystkie inwestycje firmy ECO-Classic. Spotkanie z dr Stanisławem Wosińskim, genialnym naukowcem, którego wynalazki doskonale uzupełniają realizowany przez ECO-Classic trend życia w harmonii z naturą, zaowocowało nawiązaniem bliskiej współpracy. Wspólnym celem stało się stworzenie w mieszkaniach środowiska możliwie wolnego od promieniowania elektromagnetycznego i uczynienia go jak najbardziej naturalnym, a więc komfortowym do życia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, ale prostych w użyciu produktów wszyscy mieszkańcy najnowszej inwestycji ECO-Classic będą korzystać z ochrony przed szkodliwym wpływem elektrosmogu.
 
- To nowy, świadomy styl życia oparty na harmonii człowieka z otaczającym go środowiskiem.- tłumaczy Wojciech Fabiński.
 
Prócz wdrożenia innowacyjnego i pionierskiego na polskim rynku projektu ochrony przeciw elektrosmogiem ECO-Classic stwarza również optymalne warunki dla życia w bliskim kontakcie z naturą mieszkańcom swoich inwestycji także na innych, bardziej konwencjonalnych polach. Najnowsze osiedla dewelopera, w których kładzie on nacisk na takie zagospodarowanie przestrzeni, które umożliwi mieszkańcom nieskrępowany, bezpośredni kontakt z przyrodą – Wolne Miasto, Hubertus, Kępa Redłowska - są tego najlepszym przykładem.
 
- Wychodzimy z założenia, że na charakter i klimat miejsca duży wpływ, ma odpowiednie otoczenie. Naszym celem jest więc dbałość o zapewnienie mieszkańcom możliwości swobodnego obcowania z przyrodą w ich najbliższym sąsiedztwie. Wszystkie inwestycje projektujemy z myślą o ludziach szukających chwili wytchnienia, o komforcie rodzin, o podnoszeniu jakości i stylu życia – tłumaczy Prezes ECO-Classic.  

Podobne artykuły