Artykuł Dodaj artykuł

Proces inwestycyjny, kontrakty długoterminowe oraz bieżące problemy VAT i CIT w 2015 r. dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

KONGRES BRANŻOWY Proces inwestycyjny, kontrakty długoterminowe oraz bieżące problemy VAT i CIT w 2015 r. dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

KONGRES BRANŻOWY Proces inwestycyjny, kontrakty długoterminowe oraz bieżące problemy VAT i CIT w 2015 r. dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Logo Akademia Biznesu, MDDP

  • zawieranie i realizacja umów w procesie inwestycyjnym
  • kontrakty długoterminowe i działalność deweloperska w sprawozdaniu finansowym
  • nowelizacja przepisów podatkowych VAT i CIT

MIEJSCE I TERMIN: Warszawa, 27 – 28 kwietnia 2015 r. – kod SBP 15091

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Tomasz Lenart – radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Lenart obsługuje podmioty gospodarcze, w tym spółki z branży budowlanej i deweloperskiej. Wcześniej, przez kilka lat, pracował jako Kierownik Działu Prawnego w Krakowskiej Fabryce Armatur SA. Związany był również z sektorem finansowym, gdzie pracował w Działach Prawnych Prosper Banku SA oraz Kredyt Banku SA i zajmował się obsługą prawną windykacji należności. Tomasz Lenart jest mediatorem w sprawach cywilnych przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i budowlanego (zagadnienia dotyczące inwestycji budowlanych, sporów na linii Wykonawca-Inwestor-Projektant, prawa pracy, umów handlowych w obrocie gospodarczym, fuzji i podziałów spółek, windykacji należności, procesu reklamacji) oraz prawa zamówień publicznych. Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia prawne z zakresu prawa cywilnego, reklamacji, prawa budowlanego i windykacji należności.

dr Jacek Kalinowski – pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z-ca Kwestora UŁ. Prezes i współwłaściciel Biura Usług Rachunkowych i Doradztwa „Finansus” Sp. j. Konsultant odpowiedzialny za projektowanie systemów wielozadaniowego rachunku kosztów oraz systemów budżetowania dla średnich i dużych firm w spółce Rafib Sp. z o.o. Autor i współautor książek z zakresu rachunkowości, m. in. „Ustawa o Rachunkowości – komentarz porównawczy”, „Kompendium wiedzy o KSR 3”, „Zarządzanie kosztami kontraktów długoterminowych”. Od 2001 roku doświadczony wykładowca, specjalista z zakresu rachunkowości finansowej, zagadnień księgowych, analizy finansowej, informatyki oraz rachunkowości zarządczej. Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości). W ramach tej działalności autor projektu KSR nr 3 “Niezakończone usługi budowlane” (2006 r.) oraz jego aktualizacji (2009 r.). Autor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska” (2013 r.).

Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada bogatą praktykę doradczą oraz audytorską w zakresie opodatkowania na terytorium Polski, jak również niektórych państw unijnych. Autor lub współautor publikacji książkowych, w tym: „Transakcje wewnątrzwspólnotowe”, „Nowelizacja VAT i CIT 2014” oraz „Obejście prawa podatkowego w praktyce”. Dodatkowo autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Księgowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach otwartych i zamkniętych dla firm z branży budowlanej i deweloperskiej oraz innych, w tym m.in. KGHM Polska Miedź SA., Budimex SA, Ronson Development Group, Marvipol S.A., WARBUD S.A.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych. Od kilku lat publikacje na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Pulsu Biznesu” oraz portali e-Rachunkowość oraz TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i podatkowego dedykowane podmiotom branży budowlanej i deweloperskiej. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

CEL KONGRESU BRANŻOWEGO:

Celem Kongresu dnia pierwszego jest poznanie zasad obowiązujących w trakcie procesu inwestycyjnego, poznanie najważniejszych rodzajów umów zawieranych w trakcie procesu budowlanego oraz ich klasyfikacja, jak również omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu roszczeń pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą, Odbiorcą finalnym oraz Projektantem. Zaprezentujemy także główne problemy ujęcia i prezentacji działalności deweloperskiej w sprawozdaniu finansowym, specyfikę procesu zarządzania kosztami kontraktów długoterminowych w systemie informacyjnym rachunkowości, a także budżetowanie kontraktów długoterminowych. Drugiego dnia Kongresu przedstawione zostaną zmiany podatkowe mające wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej i deweloperskiej w 2015 r. oraz skutki nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie w roku ubiegłym. Podczas Kongresu prelegenci zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania sektora budowlanego i deweloperskiego. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży budowlanej i deweloperskiej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Program

Podobne artykuły