Artykuł Dodaj artykuł

Ronson Development: sprzedaż mieszkań utrzymuje się na stabilnym poziomie

W drugim kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 172 lokali, a narastająco od początku roku 346 lokali. Liczba lokali przekazanych klientom w drugim kwartale br., które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 289, a w całym pierwszym półroczu 2019 r. sięgnęła 434 lokali.  

Ronson- Moje miasto

W drugim kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 172 lokali, a narastająco od początku roku 346 lokali. Liczba lokali przekazanych klientom w drugim kwartale br., które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 289, a w całym pierwszym półroczu 2019 r. sięgnęła 434 lokali.

– Sprzedaż 172 lokali w drugim kwartale tego roku to wynik bardzo zbliżony do osiągniętego w pierwszych trzech miesiącach tego roku, kiedy znaleźliśmy nabywców na 174 lokale. Łącznie w pierwszym półroczu 2019 roku sprzedaliśmy 346 lokali wobec 436 w analogicznym okresie ubiegłego roku – wskazał Andrzej Gutowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development.

Najlepiej sprzedającymi się projektami w drugim kwartale tego roku były: Miasto Moje na warszawskiej Białołęce (61 sprzedanych lokali) oraz Grunwald2 w Poznaniu. Liczba lokali, które zostały przekazane klientom Ronson Development w drugim kwartale tego roku i w związku z tym zostaną uwzględnione w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 289 wobec 213 w analogicznym okresie 2018 r.

– Spośród 289 lokali przekazanych klientom w minionym kwartale, 130 zlokalizowanych było w dwóch pierwszych etapach projektu City Link na warszawskiej Woli, w których mamy 50-procentowy udział. Znaczący wpływ na wyniki finansowe drugiego kwartału bieżącego roku będą miały również nasz wrocławski projekt Vitalia, gdzie przekazaliśmy nabywcom 65 lokali, a także nasze dwa inne warszawskie projekty: Nova Królikarnia, gdzie wydaliśmy klucze do 41 apartamentów oraz Miasto Moje, gdzie przekazaliśmy 40 lokali – wskazał Rami Geris, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Na koniec czerwca 2019 r. oferta Ronson Development obejmowała łącznie 758 lokali. Plany Spółki na ten rok zakładają sprzedaż około 800 mieszkań oraz przekazanie podobnej liczby lokali nabywcom.

Podobne artykuły