Artykuł Dodaj artykuł

ATAL zakontraktował ponad 2300 lokali

ATAL – ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2019 roku zakontraktował 2305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28% rok do roku. Spółka zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys.

ATAL zakontraktował ponad 2300 lokali

ATAL – ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2019 roku zakontraktował 2305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28% rok do roku. Spółka zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys.

Kolejne wyniki kontraktacji potwierdzają, że sprzedaż na rynku pierwotnym znajduje się na wysokim i stabilnym poziomie. Wyspecjalizowane podmioty, które potrafią utrzymać odpowiednią podaż oraz dywersyfikują projekty deweloperskie, notują bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Obecnie nie widać żadnych symptomów, które świadczyłyby o tym, że sytuacja na rynku mieszkaniowym miałaby ulec zmianie. Nasza działalność jest dobrze zróżnicowana w 7 największych aglomeracjach w kraju, co pozwala nam elastycznie reagować na pojawiające się lokale trendy i preferencje klientów – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL zakontraktował ponad 2300 lokali

Kolejne wyniki kontraktacji potwierdzają, że sprzedaż na rynku pierwotnym znajduje się na wysokim i stabilnym poziomie. Wyspecjalizowane podmioty, które potrafią utrzymać odpowiednią podaż oraz dywersyfikują projekty deweloperskie, notują bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Obecnie nie widać żadnych symptomów, które świadczyłyby o tym, że sytuacja na rynku mieszkaniowym miałaby ulec zmianie. Nasza działalność jest dobrze zróżnicowana w 7 największych aglomeracjach w kraju, co pozwala nam elastycznie reagować na pojawiające się lokale trendy i preferencje klientów – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL zakontraktował ponad 2300 lokali

Spółka ATAL Development GmbH – w której ATAL posiada 49%, udziałów, a Juroszek Investments Sp. z o.o. 51% udziałów – zawarła warunkową umowę nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej znajdującej się na terenie Drezna. Umowa zakupu o wartości 44,25 mln EUR będzie realizowana etapami, a całkowite zamknięcie transakcji przewidziane jest na 15 stycznia 2020 roku.

W pierwszym półroczu 2019 roku ATAL nabył grunty inwestycyjne w Warszawie, Gdańsku, Łodzi oraz Poznaniu. Łączny koszt zakupu nowych działek to ok. 76 mln zł, w przeliczeniu na 1 m2 PUM to jedynie 537 złotych. Tereny pozwolą na realizację ponad 142 tys. m2 PUM, czyli ok. 2500 lokali. Obecny bank ziemi spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe lata.

ATAL po wydaniu 920 lokali w pierwszej połowie 2019 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 350,6 mln zł. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 57,9 mln zł.

ATAL jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,6 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas 50% zysku netto z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło 70% zysku netto z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli 80% zysku jednostki dominującej z 2017 roku. W 2019 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 182 mln zł (4,70 zł na akcję), czyli 100% zysku netto z 2018 roku.

Podobne artykuły