Artykuł Dodaj artykuł

Develia sprzedała 423 lokale w pierwszej połowie 2020 roku

Develia sprzedała 423 lokale w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 618 w analogicznym okresie ubiegłe-go roku.

Develia sprzedała 423 lokale w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 618 w analogicznym okresie ubiegłe-go roku. Spółka przekazała 482 lokale, w tym 61 w II kwartale. Podczas gdy przekaza-nia w pierwszej połowie 2019 roku wyniosły 1673 lokale. 

Deweloper zawarł 315 umów rezerwacyjnych, które w najbliższym okresie, po podjęciu de-cyzji przez klientów, mogą przekształcić się w umowy deweloperskie. Liczba zawartych umów rezerwacyjnych wzrosła w pierwszej połowie 2020 roku o 88 sztuk, w tym o 38 sztuk w II kwartale. 

- Z powodu lockdownu i dużej niepewności odnośnie rozwoju sytuacji, sprzedaż na początku II kwartału wyhamowała. W kwietniu Develia zanotowała ujemną sprzedaż -7 lokali, ponieważ utrudnione było prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej, a klienci obawiali się o przyszłość i wstrzymywali się z decyzjami dotyczącymi zakupu mieszkania. W kolejnych miesiącach wraz z odmrażaniem gospodarki, sytuacja zaczęła wracać do normy i ob-serwowaliśmy stopniowy wzrost zainteresowania ofertą Develii. W maju sprzedaż wyniosła 40 mieszkań, natomiast w czerwcu 79. To oznacza tendencję wzrostową, jednak klienci są nadal ostrożni w podejmowaniu decyzji – mówi Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w II kwartale Develia wprowadziła elastyczną ofertę 3x0, która została przedłużona na kolejne miesiące. Deweloper oferuje podpisywanie umów rezerwacyjnych bez konieczności dokonywania wpłaty, możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej bez konsekwencji oraz korzystny dla kupującego harmonogram wpłat 20/80.

Najwięcej mieszkań znalazło nowych właścicieli w inwestycjach Na Woli w Warszawie i Sło-neczne Miasteczko w Krakowie. Aby uzupełnić ofertę w II kwartale deweloper wprowadził do sprzedaży kolejne etapy inwestycji: V etap osiedla Mała Praga w Warszawie oraz XI etap osiedla Słoneczne Miasteczko w Krakowie.

Podobne artykuły