Artykuł Dodaj artykuł

Budowlane Oscary 2019 rozdane!

I etap osiedla Wola 01 przy ul. Redutowej 25 w Warszawie zdobył nagrodę w prestiżowym konkursie „Budowa Roku”. Za projekt odpowiada renomowana pracownia architektoniczna HRA Architekci. Inwestorem jest Budimex Nieruchomości.

Budowlane Oscary 2019 rozdane!

I etap osiedla Wola 01 przy ul. Redutowej 25 w Warszawie zdobył nagrodę w prestiżowym konkursie „Budowa Roku”. Za projekt odpowiada renomowana pracownia architektoniczna HRA Architekci. Inwestorem jest Budimex Nieruchomości.

Położony na warszawskiej Woli budynek zwrócił szczególną uwagę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Wraz z Ministerstwem Rozwoju oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zdecydowano, że I etap osiedla Wola 01 przy ul. Redutowej 25 w Warszawie otrzyma nagrodę I stopnia w kategorii „Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne”.

Istotnym elementem wyróżniającym inwestycję „Wola 01” według kapituły konkursu jest „przyjazność” osiedla. Charakteryzuje się ono szczególną dbałością o dziedziniec wewnętrzny, a także dużą ilością powierzchni biologicznie czynnej oraz znaczącą ilością różnobarwnych krzewów, bylin i drzew. W otoczeniu została stworzona także dedykowana mieszkańcom przestrzeń rekreacyjna. Jurorzy zgodnie uznali, że zespół budynków mieszkalnych, stanowiący dwuetapową inwestycję „Wola 01”, zmienił charakter zabudowy w tej części dzielnicy – z funkcji przemysłowej i usługowej przekształca się ona na mieszkaniowo-usługową. Powierzchnia zabudowy wynosi 5040,00 m2, powierzchnia użytkowa 29 761,27 m2, a kubatura budynków 171 134,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy.

Konkurs „Budowa Roku” jest organizowany od lat w celu wyłonienia najlepszych realizacji budowlanych. Jest jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku polskiego budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego. O wygraną I, II lub III stopnia konkurowały ze sobą nowe lub odbudowane, rozbudowane, nadbudowane bądź przebudowane obiekty budowlane, a także proces inwestycyjny we wszystkich rodzajach budownictwa, zakończone nie później niż do końca I kwartału 2020 roku. 

Konkurs jest organizowany corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Podobne artykuły