Przetargi

2019-11-08 Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-11-08 Wykonanie wielobranżowej koncepcji wraz z analizą kosztową dla Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
2019-11-08 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalno – usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie na działkach nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1 obręb Krościenko Niżne.”
2019-11-07 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA: 1.PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OTALĄŻKA - JASTRZĘBIA STARA 2.PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ KAPLIN - BOROWE 3.PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNÓW W CIĄGU UL. DZIARNOWSKIEJ W MOGIELNICY, PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W UL. DZIARNOWSKIEJ
2019-11-07 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej
2019-11-06 Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy ul. NMP Królowej Polski 1 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
2019-11-06 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na remont drogi wewnętrznej przy ul. Kochanowskiego w Rykach”.
2019-11-05 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu”

Partnerzy

###
Portal Rynku Pracy HRK.PL
###
expovortal.com
###
Centrum Promocji Informatyki
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
JOBS.PL
###
Agencja Informacyjno-Reklamowa ''PROMOCJA'' s.c.
###
DOBRY DOM
###
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.