Księgarnia

Akustyka w budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Architektura Urbanistyka Nauka - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Zrównoważone budynki biurowe - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Projektowanie realizacji budowy - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Przetargi

2020-02-25 Koszenie trawników, pielenie krzewów i rabat kwiatowych wraz ze sprzątaniem pozostałości po wykonanych pracach na terenie miasta Suwałk w latach 2020 - 2021
2020-02-25 Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Lipnickiej 220 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
2020-02-25 Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku „Dopływ spod Podlasu” w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa”. – II przetarg
2020-02-25 Koszenie trawników w Osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2020-02-25 Koszenie trawy wraz z wywiezieniem i utylizacją
2020-02-25 Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy
2020-02-25 Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Browarnej 4 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
2020-02-25 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa – etap I

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP