Styropianowe panele ścienne 3D DECORTENA

Przetargi

2019-12-05 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii- Etap I
2019-12-05 Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenowego dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała
2019-12-05 Wykonanie projektu zamiennego do pozwolenia na budowę nr 82/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz uzyskanie nowego pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego wraz z projektem zagospodarowania, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem dla samochodów osobowych i podjazdem dla karetek”
2019-12-05 Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu.”
2019-12-05 Utrzymanie parków i skwerów na terenie miasta Krosna w 2020 roku
2019-12-04 Budowa ulicy Ziemiańskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kwaśnej w Augustowie
2019-12-03 Świadczenie usługi administrowania obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska, zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim oraz usługi konserwacji lodu.
2019-12-03 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Partnerzy

###
Portal Rynku Pracy HRK.PL
###
expovortal.com
###
Centrum Promocji Informatyki
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
JOBS.PL
###
Agencja Informacyjno-Reklamowa ''PROMOCJA'' s.c.
###
DOBRY DOM
###
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.