Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Mieszkanie i Wspólnota 217/2020

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Data wydania: 2020-03-30
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 1643-8428


Wersja papierowa: 349,00 PLN

Data wydania:

30-03-2020

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Uwaga: Podana cena dotyczy prenumeraty rocznej.

 

„Mieszkanie i wspólnota” – czasopismo to wspiera w codziennej pracy zarządców i administratorów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz nieruchomości komercyjnych. Zawiera jasne i zwięzłe komentarze do wyroków i orzeczeń sądowych. Zespół autorski złożony jest wyłącznie z doświadczonych praktyków, radców prawnych, zarządców, księgowych, specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.

To jedyny na rynku miesięcznik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo – księgowych. Co miesiąc publikujemy 32 strony wyłącznie istotnych zagadnień dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni a także jasnych i zwięzłych komentarzy do wyroków i orzeczeń sądowych.

Stałe działy:

 1. Aktualności
  Przybliżamy najnowsze zmiany w przepisach oraz w uchwałach i decyzjach organów administracji państwowej i samorządowej uprawnionych do podejmowana decyzji w zakresie zagadnień nieruchomościowych, informujemy o projektowanych zmianach w prawie.

 2. Orzecznictwo
  Wyjaśniamy najnowsze wyroki sądów, wskazujemy jakie okoliczności i argumenty zadecydowały o wyniku postępowania, na jakie racje można się powołać przy rozpatrywaniu podobnych spraw.

 3. Finanse
  Podpowiadamy jak prowadzić księgowość oraz rozliczać nieruchomości wspólnot i spółdzielni, a także jak rozwiązywać zawiłe i niejednoznaczne kwestie rachunkowo-podatkowe.

 4. Prawo
  Przystępnie tłumaczymy niejednoznaczne zapisy ustaw i rozporządzeń oraz przekładamy je na język praktyki – w jakich sytuacjach, jakie rozwiązania można zastosować i jakie konsekwencje się z nimi wiążą.

 5. Zarządzanie
  Objaśniamy najbardziej niejednoznaczne kwestie z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in.: zarządzanie nieruchomością wspólną, współpraca z dostawcami mediów, sporne sprawy w zakresie obsługi zebrań, podejmowania uchwał, konflikty z mieszkańcami i właścicielami itd.

 6. Listy
  Odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników. Nasi specjaliści jasno wyjaśnią każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem.

 7. Eksploatacja
  Wskazujemy najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące usuwania awarii i ich skutków, prowadzenia inwestycji, remontów i konserwacji, a także nadzorowania przeglądów technicznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej.

W numerze 217/2020:

        OTWARTY DOSTĘP

 1. Regulacje prawne w aspekcie dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych - Andrzej Kulak
 2. Nowe prawo: „nowa” ustawa deweloperska - Andrzej Kulak
 3. Obowiązek zapewnienia przez wspólnotę mieszkaniową drogi pożarowej – na przykładzie wyroku NSA - Agnieszka Żelazna

  ORZECZNICTWO

 4. Głosowanie nad uchwałami – pytanie prawne do Sądu Najwyższego - Rafał Ostrowski
 5. Naliczanie wzrostu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i na fundusz remontowy w stosunku do wielkości udziałów - Anna Kałużyńska

  FINANSE

 6. Zatory płatnicze – ulga na złe długi w podatkach - Rafał Ostrowski

  BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKU

 7. Techniczne aspekty kontroli instalacji gazowych a obowiązki osób odpowiedzialnych za obiekt budowlany - Katarzyna Mateja

  ADMINISTROWANIE


 8. Jakie są możliwości i podstawy prawne do wykluczenia członka wspólnoty i spółdzielni? - Rafał Ostrowski
 9. Uzyskanie dostępu do lokalu gminnego w celu wykonania niezbędnych prac remontowych - Agnieszka Żelazna
 10. Głosowanie właścicieli – czy można przeprowadzić je przez internet? - Paweł Puch
 11. Ubezpieczenia dla zarządcy - Rafał Ostrowski
Brak załączników
Brak prenumeraty