Szkolenie Dodaj szkolenie

Książka Obiektu Budowlanego 2021 - Jak prawidłowo i bezpiecznie prowadzić dokumentację zgodnie z najnowszymi przepisami Prawa Budowlanego

599-699 PLN Cena od osoby - szkolenie + certyfikat

Kolejne zmiany w cyfryzacji procesu budowlanego. Jeszcze w tym roku zostanie wprowadzony m.in. e-CRUB oraz Elektroniczny Dziennik Budowy. Podczas spotkania przybliżymy Ci najistotniejsze aspekty formalnoprawne związane z procesem budowlanym, przekażemy praktyczną wiedzę oraz przedstawimy problematykę dotyczącą interpretacji przepisów objętych zmianami.

Na szkolenie zapraszamy:

 • zarządców budynków
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów nieruchomości
 • pracowników działów technicznych, administracyjnych w firmach usługowych i produkcyjnych
 • właścicieli obiektów i budowli np.: magazynów, hal
 • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
 • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB

PROGRAM

I. Zgodne z prawem użytkowanie obiektu budowlanego

 1. Wprowadzenie do tematu – wymogi prawne
 2. Prawne obowiązki właściciela – zarządcy nieruchomości - obiektu budowlanego
 3. Obowiązkowe kontrole okresowe – zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego
 4. Uprawnione osoby do przeprowadzania kontroli stanu technicznego
 5. Kontrola kotów i instalacji
 6. Wymogi związane z przeglądem kontrolnym instalacji i urządzeń
 7. Zakres badania technicznego przy okresowej kontroli urządzeń i przewodów kominowych
 8. Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 9. Zakres badań kontrolnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych
 10. Minimalna zawartość protokółu z kontroli okresowej wg obowiązkowych przepisów zmienionego Prawa budowlanego w 2021 r.

II. Prawidłowe prowadzenie Książki obiektu budowlanego

 1. Wstęp – podstawy prawne
 2. Praktyka w prowadzeniu Książki obiektu budowlanego ( dalej KOB)
 3. Osoby upoważnione do dokonywania wpisów
 4. Dane identyfikacyjne obiektu
 5. Spis dokumentacji dołączonej do KOB
 6. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
 7. Plan sytuacyjny obiektu
 8. Wykaz protokółów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu
 9. Wykaz protokołów okresowych kontroli i przydatności do użytkowania
 10. Opracowania techniczne dotyczące obiektu
 11. Odbiory prac remontowych – wykaz protokołów oraz dane dotyczące dokumentacji technicznej
 12. Awarie i katastrofy budowlane – wykaz protokołów
 13. Zmiana sposobu użytkowania
 14. Dokumentacja dołączona do KOB, najczęstsze błędy w jej prowadzeniu oraz związane z tym konsekwencje
 15. Odpowiedzi na pytania i konsultacje.

W cenie szkolenia:

 • udział w szkoleniu dla jednej osoby
 • certyfikat
 • materiały szkoleniowe w pdf
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

DEWAY

Szczęśliwicka 27A /15
02-353 Warszawa
mazowieckie, Polska

OSOBA KONTAKTOWA:

tel.: 22 633 03 28
e-mail: szkolenia@deway.pl


Dane kontaktowe:

tel.: 22 633 03 28
e-mail: deway@deway.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi nieruchomosci.biz!
Dziękujemy!
 • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Ustawa deweloperska 2021 - zmiany praktyczne
28.10.2021 - 28.10.2021

Prawo Budowlane 2021 – zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego
23.06.2021 - 23.06.2021