Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Mieszkanie i Wspólnota 216/2020

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Data wydania: 2020-02-28
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 1643-8428


Wersja papierowa: 349,00 PLN

Data wydania:

28-02-2020

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Uwaga: Podana cena dotyczy prenumeraty rocznej.

 

„Mieszkanie i wspólnota” – czasopismo to wspiera w codziennej pracy zarządców i administratorów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz nieruchomości komercyjnych. Zawiera jasne i zwięzłe komentarze do wyroków i orzeczeń sądowych. Zespół autorski złożony jest wyłącznie z doświadczonych praktyków, radców prawnych, zarządców, księgowych, specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.

To jedyny na rynku miesięcznik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo – księgowych. Co miesiąc publikujemy 32 strony wyłącznie istotnych zagadnień dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni a także jasnych i zwięzłych komentarzy do wyroków i orzeczeń sądowych.

Stałe działy:

 1. Aktualności
  Przybliżamy najnowsze zmiany w przepisach oraz w uchwałach i decyzjach organów administracji państwowej i samorządowej uprawnionych do podejmowana decyzji w zakresie zagadnień nieruchomościowych, informujemy o projektowanych zmianach w prawie.

 2. Orzecznictwo
  Wyjaśniamy najnowsze wyroki sądów, wskazujemy jakie okoliczności i argumenty zadecydowały o wyniku postępowania, na jakie racje można się powołać przy rozpatrywaniu podobnych spraw.

 3. Finanse
  Podpowiadamy jak prowadzić księgowość oraz rozliczać nieruchomości wspólnot i spółdzielni, a także jak rozwiązywać zawiłe i niejednoznaczne kwestie rachunkowo-podatkowe.

 4. Prawo
  Przystępnie tłumaczymy niejednoznaczne zapisy ustaw i rozporządzeń oraz przekładamy je na język praktyki – w jakich sytuacjach, jakie rozwiązania można zastosować i jakie konsekwencje się z nimi wiążą.

 5. Zarządzanie
  Objaśniamy najbardziej niejednoznaczne kwestie z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in.: zarządzanie nieruchomością wspólną, współpraca z dostawcami mediów, sporne sprawy w zakresie obsługi zebrań, podejmowania uchwał, konflikty z mieszkańcami i właścicielami itd.

 6. Listy
  Odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników. Nasi specjaliści jasno wyjaśnią każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem.

 7. Eksploatacja
  Wskazujemy najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące usuwania awarii i ich skutków, prowadzenia inwestycji, remontów i konserwacji, a także nadzorowania przeglądów technicznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej.

W numerze 215/2020:

        ORZECZNICTWO

 1. Czy uchwała wspólnoty mieszkaniowej może narzucić dobór stolarki stanowiącej część składową lokalu? - Andrzej Kulak
 2. Wysokości opłat z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłat na fundusz remontowy dla współwłaścicieli wyodrębnionego lokalu - Anna Kałużyńska

  FINANSE

 3. Podatek od nieruchomości w praktyce spółdzielni mieszkaniowych - Rafał Ostrowski
 4. Plan gospodarczy zarządu nieruchomości a opłaty na pokrycie kosztów zarządu - Agnieszka Żelazna
 5. Wliczanie kwoty zaliczek członków wspólnoty na poczet kosztów dostawy mediów do hali basenowej do limitu obrotu na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - Anna Kałużyńska

  BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKU

 6. Kotły i systemy ogrzewania w świetle aktualnych wymagań prawnych dotyczących możliwości ich stosowania - Katarzyna Mateja
 7. Odpowiedyialność za zanieczyszczenie powietrza - Andrzej Kulak

  ADMINISTROWANIE


 8. Zasady uiszczania wpisu od wspólnej skargi wniesionej przez właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej – na przykładzie postanowienia NSA - Agnieszka Żelazna
 9. Postępowanie z lokatorami/najemcami, którzy nie regulują opłat - Rafał Ostrowski
 10. Umowa cesji (przelewu) wierzytelności - Redakcja
 11. Wybrane problemy gospodarowania odpadami komunalnymi - Rafał Ostrowski
Brak załączników
Brak prenumeraty