Księgarnia

Akustyka w budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Architektura Urbanistyka Nauka - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Zrównoważone budynki biurowe - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Projektowanie realizacji budowy - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Przetargi

2020-11-27 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO - III
2020-11-27 Opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Policyjnej 10 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.
2020-11-27 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu zieleni o powierzchni 74 744 m2 na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
2020-11-27 ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna"
2020-11-26 Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku, dla zarządzanych przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. instalacji przetwarzania odpadów, w zakresie modernizacji istniejących instalacji wraz z opracowaniem koncepcji techniczno-technologicznej.
2020-11-26 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla dróg gminnych: ul. Krótka, Plac Wolności i Nowy Świat w Ogrodzieńcu
2020-11-26 Eksploatacja szaletów miejskich w Gnieźnie w latach 2021 – 2023”
2020-11-25 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz w km 9+001 do 16+612

Partnerzy

Praca.pl
Praca.pl
infoPraca.pl
infoPraca.pl
Targi Kielce S.A.
Targi Kielce S.A.
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
Grupa MTP
Grupa MTP
Expo Silesia
Expo Silesia
CBE Polska - Center for Business Education
CBE Polska - Center for Business Education