Księgarnia

Akustyka w budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Architektura Urbanistyka Nauka - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Zrównoważone budynki biurowe - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Projektowanie realizacji budowy - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Przetargi

2020-01-17 Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Świetlica Twoim drugim domem – remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (ul. Rybickiego)” realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2020-01-17 Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2020
2020-01-17 Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: Budowy rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu ‘pumptrack’ w Łęczycy w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa pumptracku”.
2020-01-17 Wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich lub powykonawczych polegający na wydzieleniu kosztów remontu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz części wspólnych dla 12 budynków zlokalizowanych w Bielsku-Białej
2020-01-17 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz budową chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejścia dla pieszych przez DK81
2020-01-17 Wydzielenie i aktualizacja części dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku A Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2020-01-17 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych traktów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda
2020-01-16 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku O-2 Polskiego Radia S.A. przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie, polegającej na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku O-2

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP
###
CBE Polska - Center for Business Education