Księgarnia

Akustyka w budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Architektura Urbanistyka Nauka - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Zrównoważone budynki biurowe - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Projektowanie realizacji budowy - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wyd. 1 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Przetargi

2020-09-26 „Koszenie trawników na terenie parków, zieleńców, oraz w obrębie pasów drogowych ulic na terenie miasta Koszalina.”
2020-09-25 Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii – Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej na terenie gmin: Wierzbica, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny - Miasto – etap 1 z podziałem na 4 zadania
2020-09-24 Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej – inwentaryzacji technicznej w branży budowlanej dla budynku przy ul. Krasickiego 16A – działka nr 39 z obrębu 1-02-15 w Warszawie
2020-09-24 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Chwałowice – zlewnia wylotu przy ul. Składowej.
2020-09-24 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn – etap II, drogi powiatowe”.
2020-09-23 Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024: Zadanie nr 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy ulicy Lawendowej. Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy oświetlenia osiedla Przy Lesie.
2020-09-23 „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie
2020-09-22 Utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji i zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynaje...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP