Przetargi

2019-11-13 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu zieleni o powierzchni 75 348 m2 na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
2019-11-13 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 15 DLA POTRZEB KUCHNI I STOŁÓWKI WOJSKOWEJ NR 3
2019-11-12 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi Ryki ul. Okopowa – Swaty wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)”.
2019-11-12 Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie
2019-11-08 Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-11-08 Wykonanie wielobranżowej koncepcji wraz z analizą kosztową dla Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
2019-11-08 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalno – usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie na działkach nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1 obręb Krościenko Niżne.”
2019-11-07 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA: 1.PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OTALĄŻKA - JASTRZĘBIA STARA 2.PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ KAPLIN - BOROWE 3.PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNÓW W CIĄGU UL. DZIARNOWSKIEJ W MOGIELNICY, PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W UL. DZIARNOWSKIEJ

Partnerzy

###
Portal Rynku Pracy HRK.PL
###
expovortal.com
###
Centrum Promocji Informatyki
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
JOBS.PL
###
Agencja Informacyjno-Reklamowa ''PROMOCJA'' s.c.
###
DOBRY DOM
###
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.