Artykuł Dodaj artykuł

Singiel to nie rodzina, a jeśli mieszkanie to tylko nowe

Rada Ministrów we wtorek 18 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podjęte decyzje mają duże znaczenie dla osób zainteresowanych rządowym programem Rodzina na swoim. 

 

Rada Ministrów we wtorek 18 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podjęte decyzje mają duże znaczenie dla osób zainteresowanych rządowym programem Rodzina na swoim.

Najbardziej istotne zmiany dotyczą:

  • wyłączenia z dopłat mieszkań nabywanych na rynku wtórnym

Po wejściu w życie zmian z programu dopłat zostaną wyłączone mieszkania z rynku wtórnego. Jedynie zakup mieszkań od dewelopera będzie uprawniał (po spełnieniu dodatkowych warunków) do skorzystania z Rodziny na swoim.

Czy wiesz, że:
Statystyki Banku Gospodarstwa Krajowego dowodzą, że w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. odsetek udzielonych kredytów w ramach Rodziny na swoim na zakup używanego mieszkania wynosi 59,5 proc., podczas gdy zakup mieszkań z rynku pierwotnego stanowił 22,8 proc. wszystkich udzielonych kredytów. Podobne proporcje widoczne są w latach ubiegłych.
  • obniżenia ustawowych mnożników dla obliczania limitów cenowych

Aby ograniczyć pulę mieszkań kwalifikujących się do dopłat zmieniono dotychczasowy mnożnik służący do obliczania maksymalnych pułapów cen metra kwadratowego dla Rodziny na swoim z 1,4 na 1,1. Skutkiem zmiany mnożnika jest istotnym spadek limitów ceny m kw. dla mieszkań nabywanych w poszczególnych miastach, np. w Warszawie limit spadnie aż o 1945,80 zł, w Poznaniu o 1509 zł, a w Gdańsku o 1489,20 zł.

  • ustalenia daty zakończenia programu Rodzina na swoim

Zgodnie z zapowiedziami rząd postanowił, iż program dopłat do kredytów mieszkaniowych zostanie definitywnie zakończony z dniem 31 grudnia 2012 r.

  • wprowadzenia limitu wieku

Kredytobiorca starający się o kredyt z rządowymi dopłatami nie będzie mógł mieć więcej niż 35 lat.

Czy wiesz, że:
Według szacunków Banku Gospodarstwa Krajowego 22,1 proc. osób, które uzyskały dotychczas kredyt z dopłatą miało więcej niż 35 lat.
 

Stanowcze nie dla singli

Dodatkowo, propozycja umożliwienia singlom korzystania z dobrodziejstw programu Rodzina na swoim nie zyskała aprobaty rządu. Nadal program będzie obejmował swoim zasięgiem małżeństwa i osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko.

Od kiedy zmiany?

Realnym terminem wejścia w życie zmian będzie najprawdopodobniej drugi kwartał 2011 r.

Symulacja nowych limitów w programie Rodzina na swoim

Województwo Miasto/gmina Obecny limit Limit po wprowadzeniu nowego mnożnika w PLN Różnica w PLN
dolnośląskie Wrocław 6710,20 5272,30 1437,90 
  pozostałe 5104,40 4010,60 1093,80
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 6589,10 5177,15 1411,95
  Toruń 6589,10 5177,15 1411,95
  pozostałe 5637,80 4429,70 1208,10
lubelskie Lublin 4687,17 3682,77 1004,39
  pozostałe 4402,60 3459,19 943,41
lubuskie Gorzów Wielkopolski 4485,60 3524,40 961,20
  Zielona Góra 4485,60 3524,40 961,20
  pozostałe 4041,80 3175,70 866,10
łódzkie Łódź 6708,80 5271,20 1437,60 
  pozostałe 4874,10 3829,65 1044,45
małopolskie Kraków 6521,20 5123,80 1397,40
  pozostałe 4927,30 3871,45 1055,85
mazowieckie Warszawa 9080,40 7134,60 1945,80 
  pozostałe 5772,20 4535,30 1236,90
opolskie Opole 5690,32 4470,97 1219,35
  pozostałe 5552,46 4362,64 1189,81
podkarpackie Rzeszów 4879,00 3833,50 1045,50 
  pozostałe 3943,80 3098,70 845,10
podlaskie Białystok 5385,10 4231,15 1153,95
  pozostałe 4659,20 3660,80 998,40
pomorskie Gdańsk 6949,60 5460,40 1489,20 
  pozostałe 5693,80 4473,70 1220,10
śląskie Katowice 5292,00 4158,00 1134,00 
  pozostałe 4679,50 3676,75 1002,75
świętokrzyskie Kielce 5439,89 4274,20 1165,69 
  pozostałe 4161,07 3269,41 891,66
warmińsko-mazurskie Olsztyn 7231,70  5682,05 1549,65
  pozostałe 4657,80 3659,70 998,10
wielkopolskie Poznań 7042,00 5533,00 1509,00
  pozostałe 4635,40 3642,10 993,30
zachodniopomorskie Szczecin 4895,80 3846,70 1049,10 
  pozostałe 4743,90 3727,35 1016,55

Komentarz Metrohouse & Partnerzy

Pamiętając, że z dopłat do kredytów korzystały przede wszystkim osoby nabywające mieszkanie na rynku wtórnym, wyłączenie tych mieszkań z programu może tylko pozornie osłabić zainteresowanie używanymi lokalami. W dłuższej perspektywie nie będzie to czynnik, który wywoła poważne zmiany w kształtowaniu się cen na rynku wtórnym - tym bardziej, że cały program zgodnie z podjętymi ustaleniami, będzie wygaszony do końca 2012 r. Zmiany w programie mogą, paradoksalnie, nawet wzmocnić rynek wtórny mieszkań.

Taka teza wynika z kolejnej zmiany jaką jest znaczne obniżenie przez rząd limitów cenowych poprzez korektę mnożnika z obecnego poziomu 1,4 na 1,1. Deweloperzy, aby więc spełnić wymagania programu muszą dostosować ceny do wartości niższych o 21,4 proc w stosunku do dotychczasowych. Pojawia się pytanie, czy będą skłonni powalczyć o klientów poszukujących rządowego wsparcia przy spłacie kredytu i dokonać korekty cen. Nie wydaje się to prawdopodobne, zwłaszcza, gdy przeanalizujemy nowe możliwe wysokości wskaźników.

Biorąc pod uwagę poziomy cen na rynku pierwotnym w miastach takich jak Szczecin, czy Białystok może to być początek końca egzystencji programu, a w innych takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań pula mieszkań zostanie ograniczona do nielicznych inwestycji w mniej atrakcyjnych i odleglejszych dzielnicach miast. W takiej sytuacji rynek wtórny będzie nadal ciekawą alternatywą wobec zakupu nowego mieszkania.

Podobne artykuły